Alles over bekeuringen.


...

CJIB bekeuringen

Bekeuringen die vanuit het CJIB komen, worden per email (afhankelijk met de afspraak van uw werkgever) doorgestuurd. Zelf dient u deze binnen de gestelde betalingstermijn te betalen.

Hoe te betalen?

De bekeuring van het CJIB dient u zelf binnen de gestelde betalingstermijn te betalen via een bankoverschrijving. Vermeld altijd het 16-cijferige CJIB of beschikkingskenmerk. Wanneer u deze niet juist invult, wordt de bekeuring gezien als niet voldaan.

Te laat?

Bent u te laat? Betaal dan niet meer! Ook niet de verhoging. Het CJIB stuurt ELC automatisch de eerste aanmaning door. Vervolgens belasten wij deze kosten (inclusief administratiekosten) door aan uw werkgever.

In beroep?

U kunt zelf in beroep gaan tegen de opgelegde sanctie. Volg bij dit beroep de werkwijze zoals op het CJIB document staat beschreven. Stuur bij uw beroep tevens de volmacht bezwaarschrift mee. Hiermee machtigen wij u om in beroep te gaan. De volmacht kunt u hier downloaden nadat u de bekeuring heeft opgevraagd. Let op: uw beroep wordt niet door ons behandeld, maar door de beroepsinstantie die op de beschikking staat vermeld.


Parkeerboete

Een parkeerboete die vanuit de gemeenten komen, betaalt ELC direct. Deze boete belasten wij inclusief administratiekosten door aan uw werkgever.

Betaal de bekeuring niet zelf!

Parkeerboetes die vanuit de gemeenten komen, betaalt ELC direct. Waarom betaalt ELC de bekeuring direct en de bekeuring vanuit het CJIB niet. Dit heeft te maken met het wisselende en meestal relatief korte betalingstermijn van de gemeenten.

In beroep?

U kunt zelf in beroep gaan tegen de opgelegde sanctie. Volg bij dit beroep de werkwijze zoals op de beschikking vanuit de gemeente staat beschreven. Wanneer dit niet voldoende is kunt u altijd meer informatie vinden op de website van de desbetreffende gemeente. Stuur bij uw beroep tevens de volmacht bezwaarschrift mee. Hiermee machtigen wij u om in beroep te gaan. De volmacht kunt u hier downloaden nadat u de bekeuring heeft opgevraagd.

Let op: uw beroep wordt niet door ons behandeld, maar door de beroepsinstantie die op de beschikking staat vermeld.

Wordt uw beroep gegrond verklaard, dan ontvangen wij het volledige bedrag retour. Zodra wij het bedrag retour krijgen, verrekenen wij dit met uw werkgever die het vervolgens met u verrekend.


...
Buitenlandse bekeuringen

Een bekeuring die vanuit het buitenland komt, betaalt ELC direct. Deze boete belasten wij inclusief administratiekosten door aan uw werkgever.

Betaal de bekeuring niet zelf!

Buitenlandse bekeuringen, betaalt ELC direct. Waarom betaalt ELC de bekeuring direct en de bekeuring vanuit het CJIB niet. Dit heeft te maken met de wisselende betalingstermijn en het feit dat het vaak even duurt voor we dergelijke beschikkingen ontvangen.

In beroep?

U kunt zelf in beroep gaan tegen de opgelegde sanctie. Volg bij dit beroep de werkwijze zoals op de beschikking staat beschreven.. Stuur bij uw beroep tevens de volmacht bezwaarschrift mee. Hiermee machtigen wij u om in beroep te gaan. De volmacht kunt u hier downloaden nadat u de bekeuring heeft opgevraagd.

Let op: uw beroep wordt niet door ons behandeld, maar door de beroepsinstantie die op de beschikking staat vermeld.

Wordt uw beroep gegrond verklaard, dan ontvangen wij het volledige bedrag retour. Zodra wij het bedrag retour krijgen, verrekenen wij dit met uw werkgever die het vervolgens met u verrekend.

Bekeuring opvragen en/of in beroep?