Het inlever stappenplan.

Een volledige innameprocedure vindt u op de pagina handleidingen en downloads". Wij raden u aan deze procedure aandachtig door te nemen, zodat het inleveren van uw leaseauto en daarmee de beëindiging van het leasecontract zo soepel mogelijk verloopt. Het inleveren van de leaseauto bij einde van het leasecontract is eenvoudig. De leaseauto dient bij het einde van het leasecontract ingeleverd te worden bij een van de ELC innamepunten welke u kunt vinden onder handleidingen en downloads". ELC heeft samen met uw werkgever de afspraak gemaakt dat u de auto zelf dient in te leveren.


...
1. Aankondiging afmelding

Voordat u de leaseauto gaat inleveren, dient u deze middels de Aankondiging afmelding af te melden. Hier vult u de autogegevens, verwachte inleverdatum en het ELC innamepunt in.

Afmelding aankondigen


2. Controleer op gebruikersschade

Bij inname wordt uw leaseauto gecontroleerd op gebruikersschade. Schades die niet onder de gebruikersschade vallen worden aan de werkgever doorbelast. In de richtlijn staat omschreven welke schades er wel en niet acceptabel zijn.

...

...
3. De auto inleveren

De leaseauto kan na de vooraankondiging ingeleverd worden bij 1 van de ruim 40 ELC innamepunten. De inname gebeurt samen met u en wordt (digitaal) vastgelegd en ondertekend door zowel het innamepunt als u, de leaserijder. Dit formulier is een essentieel onderdeel van de definitieve afmelding, dit formulier dient u dan ook bij de definitieve afmelding mee te zenden. Eventuele schades en/of vermissingen die daarna worden geconstateerd, zijn niet meer voor rekening voor u of van de werkgever. U dient altijd een afspraak maken met het ELC innamepunt alvorens de auto wordt ingeleverd.

Definitief afmelden